Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

autor: Marcin Żemigała
wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. , Czerwiec 2007
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 270
W obecnej rzeczywistości gospodarczej wśród przedsiębiorstw zaobserwować można rosnące zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Coraz częściej organizacje podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Celem tej publikacji jest właśnie pokazanie nowej roli przedsiębiorstwa jako organizacji przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu.

W książce szczegółowo omówiono:

  • rolę przedsiębiorstwa w systemie nowej gospodarki,
  • kulturę przedsiębiorstwa, która wpływa na jego wewnętrzne działania oraz na stosunki z otoczeniem,
  • koncepcję organizacji uczącej się,
  • rolę i zastosowania etycznych programów w biznesie,
  • system społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • ekologiczny kontekst działania przedsiębiorstwa oraz proces kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • perspektywy rozwoju i wyzwania nowej gospodarki,
  • model wytycznych dla przedsiębiorstw w obszarze CSR.