Strategie marketingowe

autor:
wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Luty 2004
Format: 160 x 240 mm
Oprawa: miękka
Objętość: 234
W miarę komplikowania się warunków rynkowych, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, rośnie znaczenie strategii marketingowych. W publikacjach wydanych dotychczas strategie były prezentowane przede wszystkim z uwzględnieniem kolejnych instrumentów marketingu. W tym podręczniku autorzy odchodzą od klasycznej konwencji, proponując odmienną strukturę strategii marketingowych. Omawiają oni: istotę oraz procesy formułowania i wyboru strategii przez przedsiębiorstwa, strategie wobec konkurentów oraz wobec dostawców i pośredników, strategie w różnych fazach rozwojowych rynku, strategie produktowo-rynkowe, strategie komunikacji marketingowej, strategie marketingowe w działalności usługowej.